ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ


Даний Договір-оферта є письмовою пропозицією (офертою) Постачальника укласти договір поставки товару (далі - Договір), що містить всі істотні умови договору поставки і направляється Покупцю у відповідності зі ст. ст. 207, 641-646, 712 Цивільного кодексу України (надалі - « ЦК України») і вважається укладеним у спрощений спосіб. Договір поставки товару укладається шляхом прийняття (акцепту) оферти Покупцем в установленому порядку (ч. 2 ст . 642 ЦК України), що вважається належним умовою укладення договору (ч. 2 ст . 638 ЦК України). Під зазначеними в оферті наступними поняттями розуміються їх нижче вказані значення:

I. Постачальник - особа, яка правомірно володіє на відповідній території всім необхідним обсягом прав на товар.

II. Покупець - особа, на користь якої здійснюється поставка товару за оплату.

1. Предметом Договору є поставка Постачальником зазначеного в Замовленні (Рахунку) товару Покупцеві (здійснення поставки товару).

2. Найменування та ціна, а також строки поставки товару, що поставляється за цим Договором, зобов'язується прийняти Покупець, визначені в Рахунку і узгоджуються при оформленні Замовлення. Замовлення здійснюється Покупцем через сайт Постачальника (http://svetljachok.com).

3. Умовою укладення договору є повна одноразова оплата Покупцем Замовлення (Рахунки), яка буде вважатися єдино можливим належним акцептом даної оферти. Оплата Замовлення (Рахунки) третьою особою та/або без зазначення в платіжному дорученні Замовлення номера (Рахунки) не буде вважатися акцептом даної оферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.

4. Замовлення (Рахунок) дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів до зазначеної в ньому дати виставлення (термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, визнати належним акцептом оферти.

5. У разі технічної помилки на сайті, ціна на товар може бути змінена Постачальником в односторонньому порядку. У цьому випадку оплата, вироблена Покупцем, повертається Постачальником Покупцеві в день надходження оплати, за умови надходження оплати до 12-00 або на наступний банківський день, якщо оплата надійшла після 12-00.

6. Покупцеві, який не є суб'єктом господарської діяльності, факт Поставки товару підтверджується відповідним Актом або Товарною накладною, який Постачальник складає і направляє Покупцеві в день поставки товару. У разі, якщо спрямований Акт або Товарна накладна не підписаний(и) Покупцем і/або другий його примірник не повернуті Постачальнику, а письмові мотивовані заперечення з боку Покупця не отримані Постачальником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту направлення Акта або Товарній накладній, такий Акт або Товарна накладна вважаються затвердженим Покупцем.

7. Поставка товару здійснюється службами наименование якої вибрав Користувач при здійсненні замовлення, після надходження на поточний рахунок Постачальника коштів в оплату Рахунку. Вид поставки вказаний при здійсненні замовлення у графі «Доставка». Строк поставки товару залежить від конкретной служби доставки».

8. Будь-які спори, які можуть виникнути між Покупцем і Постачальником у зв'язку з цією офертою та/або Договором , підлягають розгляду за місцем знаходження Постачальника.